Rawaink

4 formy wsparcia dla przedsiębiorców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach pomaga przedsiębiorcom realizując 4 formy wsparcia:

  • jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej.

Wniosek o pomoc można złożyć na portalu praca.gov.pl

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie proszeni są o dokładne wypełnianie wszystkich pozycji we wniosku oraz korzystanie z formularzy elektronicznych obowiązujących na dzień składania wniosku.

 

Składanie wniosków drogą elektroniczną, znacznie przyspiesza ich realizację. 

arrow arrow
return to top