Rawaink

Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie z środków unijnych

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego+wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- cała Polska” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

 

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Polski oraz ich pracowników z sektorów:

  • HANDEL  (PKD G.47)
  • OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (PKD Dział Q)
  • ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW  (PKD E.38)  (przedsiębiorstwa duże tylko z tego sektora)
  • GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA I REKULTYWACJA (PKD E.36, E.37, E.39)

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane w okresie do 31 marca 2021 r.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe realizowany będzie w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2021 r.

 

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii.

O dofinansowanie w ramach wsparcia antycovidowego ubiegać mogą się przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa z obszaru całej Polski, pod warunkiem posiadania zarejestrowanej działalności na terenie kraju.

Więcej informacji o projekcie oraz rekrutacji znajdziesz po poniższym linkiem

https://akademiamenadzera2.com.pl/

arrow arrow
return to top