Rawaink

KATOWICKI PAKIET PRZEDSIĘBIORCY 2.0+

Miasto Katowice przedłużyło Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0, który obejmuje branże objęte zakazem prowadzenia działalności.

 

Przed konsultacją telefoniczną zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań. Przygotowaliśmy dla Państwa FAQ: FAQ_KKP 2.0+_aktualizacja

 

Dokumenty:

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – najem 4.12

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – najem 26.02

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – najem 21.04

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – najem 29.06

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – dzierżawa

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – dzierżawa 2.12.2020

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – dzierżawa 15.01.2021

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy – dzierżawa 09.04.2021

W przypadku, kiedy nie jesteście Państwo pewni, jakie wartości wpisać w formularzu dotyczącym pomocy de minimis, informacje o otrzymanej dotychczas pomocy można zweryfikować za pomocą wyszukiwarki SUDOP https://sudop.uokik.gov.pl/

 

I Filar – Czynsze za lokale użytkowe należące do miasta – Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0+

ZARZĄDZENIE NR 1268/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w zasobie Miasta Katowice, bądź korzystających z tych lokali bezumownie w następstwie ustanowienia zakazów w prowadzeniu przez nich działalności w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

ZARZĄDZENIE NR 1332/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 4 grudnia 2020 (zmieniające powyższe)

ZARZĄDZENIE NR 1426/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 22 stycznia 2021 r. (zmieniające powyższe)

ZARZĄDZENIE NR 1505/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2021 r. (zmieniające powyższe)

ZARZĄDZENIE NR 1588/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 21 kwietnia 2021 r. (zmieniające powyższe)

ZARZĄDZENIE NR 1702/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w zasobie Miasta Katowice, bądź korzystających z tych lokali bezumownie w następstwie ustanowienia zakazów w prowadzeniu przez nich działalności w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz podmiotów prowadzących działalność w punktach handlowych lub usługowych usytuowanych na terenie szkół lub placówek oświatowych w związku z brakiem możliwości prowadzenia przez nich działalności

Wykaz podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi

 

Załączniki:

WNIOSEK o zwolnienie z czynszu najmu/ bezumowne korzystanie w następstwie ustanowienia zakazów w prowadzeniu przez nich działalności w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Wniosek o zwolnienie z opłat za korzystanie z udostępnionej powierzchni/lokalu usytuowanej w szkole lub placówce oświatowej

Formularz de minimis

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis

 

Wymagane jest uzupełnienie i przesłanie wszystkich załączników. Wnioski można składać do 31 lipca 2021 r.

Uprzejmie prosimy o rzetelne sprawdzenie informacji do oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w wyszukiwarce SUDOP. Jeżeli korzystaliście już Państwo z ulg czynszowych to z pewnością byliście już beneficjentami pomocy publicznej. Przypominamy, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej. Stosowna wyszukiwarka jest dostępna pod adresem https://sudop.uokik.gov.pl/

 

II Filar – Dzierżawy związane z prowadzeniem ww. działalności gospodarczych 

ZARZĄDZENIE NR 1270/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego – listopad

Formularz de minimis – listopad

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis – listopad

 

ZARZĄDZENIE NR 1321/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego – grudzień

Formularz de minimis – grudzień

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis – grudzień

 

ZARZĄDZENIE NR 1430/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice – styczeń

Formularz de minimis – styczeń

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis – styczeń

 

ZARZĄDZENIE NR 1492/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice – luty

Formularz de minimis – luty

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis – luty

 

ZARZĄDZENIE NR 1573/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Wykaz podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi

Załączniki:

Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice – marzec

Formularz de minimis – marzec

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis – marzec

 

ZARZĄDZENIE NR 1613/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice – kwiecień

Formularz de minimis – kwiecień

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis – kwiecień

 

ZARZĄDZENIE NR 1665/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Wykaz podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi

Załączniki:

Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice – maj

Formularz de minimis – maj

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis – maj

 

Wymagane jest uzupełnienie i przesłanie wszystkich załączników.

Uprzejmie prosimy o rzetelne sprawdzenie informacji do oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w wyszukiwarce SUDOP. Jeżeli korzystaliście już Państwo z ulg czynszowych to z pewnością byliście już beneficjentami pomocy publicznej. Przypominamy, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej. Stosowna wyszukiwarka jest dostępna pod adresem https://sudop.uokik.gov.pl/

 

III Filar – Podatek od nieruchomości

Przedłużony został termin płatności rat podatku od nieruchomości za styczeń – czerwiec 2021r. Płatność przedłużono do 30.11.2021r. W celu skorzystania z ulgi należy dokonać zgłoszenia na wzorze (do 30.11.2021r.), przedłożyć formularz w zakresie pomocy publicznej oraz spełnić warunki wynikające z uchwały.

UCHWAŁA NR XXX/654/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Klauzula informacyjna RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Zgłoszenie

Wymagane jest uzupełnienie i przesłanie wszystkich załączników.

Powyższe załączniki należy przesyłać:

  • za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP (opcja pisma ogólnego),
  • poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 z adnotacją „Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink”,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice.

 

Wniosek – możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty

Formularz de minimis

Instrukcja do formularza de minimis

Wymagane jest uzupełnienie i przesłanie wszystkich załączników.

Powyższe załączniki należy przesyłać:

  • za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP (opcja pisma ogólnego),
  • poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 z adnotacją „Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink”,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice.

 

IV Filar – Wywóz odpadów

Wniosek – zmniejszenie o 50% opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwiecień – czerwiec

Wnioski można składać do 31 lipca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink zbiera wnioski dotyczące obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W celu zmiany harmonogramu wywozu odpadów prosimy o bezpośredni kontakt z MPGK Sp. z o.o.

 

V Filar – Koncesja na alkohol

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 lutego 2021 r. pod pozycją 1062 została opublikowana uchwała nr XXXI/676/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Wydział Spraw Obywatelskich pod numerami 32 2593 279, 32 2593 362.

 

Wypełniony wniosek dot. I, II oraz IV filaru można złożyć:

  • w formie elektronicznej skan wniosek na adres: rawa.ink@katowice.eu,
  • poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 z adnotacją „Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink”,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice

 

arrow arrow
return to top