Rawaink

Bogusław Kamiński

Koordynator FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej

Coach, posiada ponad 20-letni staż pracy w organizacjach pozarządowych i działalności społecznej oraz na rzecz Przedsiębiorczości Społecznej. Posiadający kompetencje w kierowaniu projektami. Mający wieloletni staż w zarządzaniu wolontariatem. Posiada 25 lat doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością w tym osobami młodymi, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz mniejszościami narodowymi. Praktyk w inkubowaniu przedsiębiorstw społecznych według wzorców francuskich – Couveuse, brytyjskich – Replicator, amerykańskich – NESsT. Praktyk w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

 

return to top