Rawaink

Dagmara Modrzejewska

Mentor IT w zakresie: ITIL, IT Governance, COBIT, TOGAF.

Kierownik projektów w takich obszarach jak: IT, PR, HR, ISO, audytor wewnętrzny (normy: ISO 9001, 20000-1, 27001).

 

Aktywność zawodowa

Od 2015 roku jest przedsiębiorcą i prowadzi swoją firmę DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, w ramach której od 2018 roku nawiązała również współpracę z INPROGRESS Sp. z o. o. jako trener i ekspert.

 

Aktywność naukowa

Od 2015 roku jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i od 2017 roku prowadzi ćwiczenia ze Studentami z „Informatyki”, „Technik informatycznych”, „Technologii Informacyjnych”, „Wykorzystania narzędzi informatycznych do szacowania ryzyka”, „Informatyki w logistyce”, „E-Biznesu”, „Systemy informacji logistycznej”, „Architektura korporacyjna”. Od 2019 jest asystentem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Aktywność społeczna

W latach 2016-2017 współpracowała z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z Warszawy w zakresie prowadzenia zajęć z licealistami w ramach Projektu Innowatorium i Tygodnia Przedsiębiorczości. Od września 2016 roku jest IT mentorem w Fundacji na rzecz Nauki i Techniki TEANO z Żor. Jest również od 2017 roku eksperckim wsparciem dla Katowickiej Sieci Mentorów Startupowych w zakresie rozwoju systemów zarządzania w firmach startupowych w obszarach: IT, PR, HR oraz audytów. Od kwietnia 2019 roku jest również w podobnym zakresie mentorem w Fundacji Liderek Biznesu i od końca 2019 roku służy eksperckim wsparciem również w Rawa.ink Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach.

Jest inicjatorem, prelegentem, współorganizatorem z Rawa.ink i Capgemini Polska, inicjatywy społecznej w formule dorocznej Konferencji ITILove, łączącej świat nauki, biznesu i samorządu, której celem jest nawiązywanie dialogu, współpracy projektowej, dzielenie się wiedzą, inspirowanie, motywowanie i aktywizowanie społeczności Śląskiej Metropolii, omawianie trendów rozwoju w obszarze przemysłu 4.0, w szczególności w IT i ICT oraz zarządzaniu, jak również wymianie doświadczeń kobiet pracujących w nowoczesnych technologiach. Jest również inicjatorem, prelegentem, moderatorem i współorganizatorem z Rawa.ink i Capgemini Polska, inicjatywy społecznej w formule comiesięcznych warsztatów Coffee break with Lady ITILove, czyli merytorycznych spotkań przy kawie, na luzie i z humorem. Spotkania mają warsztatową formę, gdzie nauka spotyka się zawsze z praktyką.

 

Prywatnie jest szcześliwą Żoną i Mamą. Czas wolny spędza aktywnie z Rodziną i Przyjaciółmi. Kocha Polskę i Meksyk. Kocha podróżować, muzykę, taniec, kuchnie: polską, maksykańską, śródziemnomorską i japońską. Kocha też rozwój i doskonalenie, czy to zawodowo, czy naukowo, czy też prywatnie, działa iteracyjną metodą małych kroków, prosto do wymarzonego celu. Uważa, że chcieć znaczy móc, jeśli się myśli i działa w tym kierunku.

return to top