Rawaink

Sławomir Nawrot

Dyrektor Oddziału FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej

Manager, założyciel i lider MasterPeace Club POLAND, członek grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Posiada doświadczenie w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, związanych z rozwojem Przedsiębiorczości Społecznej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Praktyk w ponadnarodowej i transgranicznej kooperacji w obszarze Ekonomii Społecznej. Wykwalifikowany w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Posiada wieloletni staż w zarządzaniu wolontariatem. Aktywista w działaniach na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciel FAJNEJ w Klastrze Biznesów Kreatywnych. W swojej bogatej karierze zawodowej krajowej i zagranicznej zajmował się przeprowadzaniem rekrutacji, planowaniem produkcji, zaopatrzeniem i realizacja zamówień, organizacją pracy podległego zespołu, wdrażaniem norm jakościowych oraz BHP. Zarządzając działalnością gospodarczą FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej zmierza na co dzień, w skali mikro, w kierunku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

return to top