Rawaink

Powiatowy Urząd Pracy wspiera pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w ramach wsparcia pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy prowadzi nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu “Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy” – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL.

Urząd Pracy zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, natomiast projekt “Nie bądź bierny – wejdź na rynek” skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Katowicach.

Komunikaty dotyczące naboru wniosków wraz z obowiązującym drukiem wniosku oraz informacją dotyczącą zasad i warunków udziału w programie zamieszczone zostały na stronie internetowej https://katowice.praca.gov.pl/ w zakładce Najnowsze aktualności.

 

Jednocześnie informujemy, że PUP w Katowicach aktualnie nie prowadzi naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. W przypadku ewentualnego kolejnego naboru informacja zostanie umieszczona na stronie https://katowice.praca.gov.pl/ w zakładce Najnowsze aktualności.

arrow arrow
return to top